Firma odkupuje drewno w cenie 100 euro/m3 » X+ Dodatnia Siła

Drewno oxyfa

 

 

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy Spółka Carbon Solutions Kft zapewnia opcję odkupu wyhodowanych i przygotowanych do transportu drzew. Spółka odkupuje drewno w cenie 100 euro/m3 (sto euro za metr sześcienny).

 

Oferowane Spółce drewno do odkupu musi spełniać następujące warunki:

• wyhodowane musi być drzewem Oxytree zakupionym od Spółki,
• długość pnia musi wynosić przynajmniej 3,5, a najwięcej 8 metrów,
• na wysokości 1,2 metra licząc od ziemi, średnica pnia musi wynosić przynajmniej 30 cm.

Oferowane do odkupu drewno musi być przygotowane w taki sposób, aby umożliwić sprawdzenie i zmierzenie powyższych warunków.

Koszt transportu:
W przypadku, gdy drewno przygotowane wedle powyższych warunków wyniesie lub przekroczy 1000 m3 (tysiąc metrów sześciennych), całkowity koszt związany z transportem na teren Spółki na terenie Węgier, Polski, Czech, Słowacji i Rumunii pokrywa Carbon Solutions Kft.

Warunkiem korzystania z opcji odkupu, jest poinformowanie Spółki o zamiarze skorzystania z opcji odkupu drzew.

 


Jeśli powyższe informacje były przydatne dla Ciebie, kliknij "Lubie to!"